Dlaczego warto być w Eurodesku

03.07.2017

Nie, nie ja udzielę odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Głos oddam tym, którzy w sieci Eurodesk Polska już działają - konsultantom regionalnym i lokalnym Eurodesk Polska. Wiarygodności ich opiniom niech doda fakt, że wszystkie zostały wyrażone w anonimowej ankiecie, w której przedstawiciele organizacji należących do sieci ocenili usługi i działania świadczone na ich rzecz przez Krajowe Biuro Eurodesk Polska.

Zdjęcie ze szkolenia sieci Eurodesk Polska
Autor zdjęcia lub licencja: 
fot. Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Opis zdjęcia: 
Możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń – to zdaniem konsultantów Eurodesk Polska największa wartość współpracy w sieci

Takie ankiety to stały element zarządzania siecią. Element ważny, jej członkowie nie otrzymują od Krajowego Biura żadnych środków finansowych. Ich aktywność i motywacja do działania w dużej mierze zależą więc od jakości oferty Krajowego Biura. Składają się na nią zasoby informacyjne, szkolenia w czasie których przekazywane jest eurodeskowe know-how, krajowe i europejskie spotkania sieci, materiały informacyjne i promocyjne oraz dostęp do narzędzi (nie tylko online).   

Z tych ostatnich za najbardziej przydatne Eurodeskowcy uważają eurodeskowy intranet, który umożliwia kontakt z konsultantami Eurodesku w całej Europie. Uznaniem cieszy się też dostęp do eurodeskowej bazy danych, a także „Niezbędnik Eurodeskowca, narzędzie ułatwiające udzielanie informacji. Jak ocenił go jeden z konsultantów: „to genialna rzecz, zawsze pod ręką”.  

Przydatne i wartościowe są publikacje Eurodesk Polska dla młodzieży (o wolontariacie, pracy i studiowaniu w Europie). Opinie, że taka forma przekazywania informacji jest passé są w mniejszości, większość konsultantów uważa je jednak za przydatne: „Ludzie naprawdę po nie sięgają”. „Materiały są świetne. Wykorzystujemy je na eventach i na zajęciach”.

Najbardziej zaskakujące okazują się jednak odpowiedzi na kluczowe pytanie ankiety – o największą wartość dla organizacji z członkostwa w sieci. Konsultanci najczęściej wskazywali na „możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi organizacjami w kraju”,  „przynależność do europejskiej sieci” oraz możliwość udziału w spotkaniach i szkoleniach. Dokładnie to samo mówili mi konsultanci Eurodesku z Hiszpanii, gdzie do członkostwa w sieci czeka się w długiej kolejce. Dla Włochów networking i możliwość wymiany doświadczeń to drugi (tuż po wsparciu merytorycznym) powód, dla którego chcą być w sieci. Za ten przywilej płacą na rzecz włoskiego Krajowego Biura kilka tysięcy euro na rok. Okazuje się więc, że potrzeba współpracy w sieci ma wymiar ponadnarodowy, a dla organizacji pracujących z młodzieżą i dla samej młodzieży  Eurodesk jest  - cytat z ankiety - „ważną furtką na świat”.

Jeśli, drogi czytelniku, zachęcony powyższymi opiniami poczułeś w sobie nieodpartą chęć  przystąpienia do eurodeskowej rodzinki – mam dobrą wiadomość: jest taka możliwość, tym większa  jeśli Twoja organizacja/instytucja działa w mieście, w którym punktu Eurodesku jeszcze nie ma i jest to miasto duże (powyżej 200 tys. mieszkańców). Ale i aktywne organizacje z mniejszych miejscowości chętnie przyjmiemy do naszego grona. Ankieta dla kandydatów na eurodeskowe punkty znajduje się na stronie: http://www.eurodesk.pl/o-nas/dolacz-do-sieci.

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Tekst ukaże się w nabliższym numerze kwartalnika "Europa dla Aktywnych"