Turniej Innowacji Społecznych

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
11.02.2018

Instytut Europejskiego Banku Centralnego zaprasza do udziału w kolejnej edycji Turnieju Innowacji Społecznych. Przedsiębiorcy, organizacje non-profit oraz zespoły studenckie mogą zgłaszać swoje pomysły do 6 marca.

materiały organizatora
Autor zdjęcia lub licencja: 
materiały organizatora

Celem turnieju jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań ułatwiających osiąganie celów związanych z rozwojem społecznym, etyką lub środowiskiem oraz tworzenie i podtrzymywanie wartości społecznych istotnych ze względu na walkę z wykluczeniem. Projekty mogą dotyczyć walki z bezrobociem i marginalizacją osób wykluczonych oraz promowania dostępu do edukacji (w zakresie opieki zdrowotnej, środowiska naturalnego i obszarów zurbanizowanych). 

Komisja rekrutacyjna, w której zasiądą eksperci ds. innowacji, środowiska i innych dyscyplin związanych z tematyką turnieju, wybierze 15 najlepszych projektów. Ich twórcy wezmą udział w specjalnym obozie, podczas którego pod okiem mentorów będą mogli szlifować koncepcje swoich projektów oraz otrzymają pomoc w ich realizacji.

Finał imprezy odbędzie się w Kopenhadze. Twórcy projektów finałowych będą mieli za zadanie przedstawić i obronić swoje pomysły przed jury.

W konkursie przyznane zostaną cztery nagrody: dwie w kategorii ogólnej oraz dwie w kategorii specjalnej - w tym roku otrzymają je autorzy inicjatyw poświęconych starzeniu się. Zwycięzcy otrzymają po 50 tys. euro, laureaci drugich miejsc – 20 tys. euro

Więcej informacji