Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Fundator: Komisja Europejska - EASME
Deadline: Stały nabór

Współfinansowany przez UE transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się za granicą od doświadczonych przedsiębiorców, prowadzących małe firmy.

Ideą programu jest możliwość zdobycia przez początkujących przedsiębiorców doświadczeń i umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy.

Doświadczony przedsiębiorca, który pomaga początkującemu, ma możliwość poznania swojej firmy z nowej perspektywy, współpracy i nawiązania kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami oraz pogłębienia swojej wiedzy o zagranicznych rynkach.

Wymiany mogą zaowocować dalszymi formami współpracy (np. spółki joint-venture, podwykonawstwo, stosunki wykonawca-dostawca itp.)

Jak wziąć udział w programie
Należy zarejestrować się w programie oraz odnaleźć i wybrać lokalny punkt kontaktowy. Po przyjęciu do programu uzyskuje się dostęp do katalogu internetowego, który pozwala przedsiębiorcy oraz wybranemu lokalnemu punktowi kontaktowemu odnaleźć właściwego partnera wymiany.

Kto może wziąć udział w programie
W programie mogą uczestniczyć: początkujący przedsiębiorca oraz doświadczony przedsiębiorca, który go przyjmuje.

Przed rejestracją należy zapoznać się z przewodnikiem początkującego przedsiębiorcy oraz przewodnikiem przedsiębiorcy przyjmującego.

Czas trwania wymiany
Od jednego do sześciu miesięcy.

Więcej informacji, przewodniki i dokumenty.