Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Wyjazdy pracowników uczelni: nauczanie i szkolenia

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach nowego unijnego programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe – akcja 1 – „Mobilność”. Jest to kontynuacja  działań wspieranych przez program „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem Mobilności edukacyjnej jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie. Program wspiera  również  przyjazdy specjalistów z zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskich uczelni.

Uczestnicy
Ze stypendium skorzystać mogą pracownicy uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa.

Rekrutacja pracowników
O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy pracowników i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia.

Długość pobytu
Od 2 dni do 2 miesięcy.

Dofinansowanie
Wysokość  stypendiów  zależy od kraju docelowego i  długości pobytu. Kwoty stypendiów wahają się 80–130 euro za dzień dla wyjazdów trwających do 14 dni. Przy dłuższych wyjazdach  przysługuje 70% tych  stawek. Dofinansowanie obejmuje również koszty podróży – w zależności od dystansu obliczanego  poprzez specjalny kalkulator online: od 180 do 1300 euro. Na dodatkowe środki mogą liczyć osoby niepełnosprawne (do 100% uprawnionych kosztów rzeczywistych). Uwaga: granty lub stypendia uzyskane z innych źródeł nie wpływają na wysokość stypendium erasmusowego.

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia
• Kraje partnerskie (w ograniczonym zakresie)

Uwaga: wnioski o granty na realizację projektów mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Termin składania przez uczelnie wniosków na wyjazdy pracowników
2 lutego 2017 r. do godz. 12.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz na polskiej stronie programu.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie EU Login i otrzymać kod identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code).

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/ul. Mokotowska 4300-551 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Dokumenty kluczowe

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja polska)