Fundacja Sorosa - programy

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Open Society Institute & Soros Foundations Network
Deadline: Stały nabór

Fundacja Sorosa jest siecią 29 niezależnych fundacji działających w następujących regionach Afryka, Azja, Europa Środkowo-Wschodnia, Środkowa Euroazja, Ameryka Łacińska i Karaiby, Rosja, Ukraina i Białoruś, Europa Południowo-Wschodnia, Turcja i Bliski Wschód, Stany Zjednoczone.

Ogólnym celem działania tych fundacji jest tworzenie w tych krajach “społeczeństw otwartych”, polegających na zasadzie poszanowania prawa, demokratycznie wybranym rządzie, zróżnicowanym społeczeństwie obywatelskim, poszanowaniu praw mniejszości oraz gospodarce wolnorynkowej.

Organizacje te oferują wsparcie na realizacje programów w następujących dziedzinach: edukacja, szkolnictwo wyższe, media i komunikacja, społeczeństwo obywatelskie, środowisko naturalne, nauka i medycyna, kultura i sztuka, restrukturyzacja ekonomiczna i reformy prawne. Wspierane były na przykład następujące programy: restrukturyzacja sektora edukacji, biznesu i administracji, kursy języka angielskiego, wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, granty dla studentów z Europy Środkowej i Wschodniej umożliwiające im studiowanie w krajach UE, seminaria, media niezależne, itp.

Aby zobaczyć programy finansujące działania w Europie kliknij tutaj.

Fundacje narodowe są organizacjami pozarządowymi i posiadają własne budżety, programy i priorytety. Większość z nich jedynie przyznaje granty organizacjom lokalnym i osobom indywidualnym na realizację ich projektów w kraju. Wsparcie finansowe może być również udzielane organizacjom zagranicznym współpracującym z grupami lokalnymi w charakterze partnerów przy realizacji inicjatyw dotyczących lokalnych zagadnień i problemów.

Działania Fundacji adresowane są do *studentów, *profesorów, *badaczy, *uczniów, *nauczycieli, *organizacji pozarządowych, *mniejszości narodowych, *mediów działających w lub wywodzących się z Afryki, Azji, Europy Środkowo-Wschodniej, Środkowej Euroazji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Rosji, Ukrainy i Białorusi, Europy Południowo-Wschodniej, Turcji i Bliskiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych.

W sprawie terminów i procedur składania wniosków skontaktuj się z odpowiednimi biurami Fundacji w twoim kraju. Ich spis znajduje się pod adresem: www.soros.org/about/foundations.