Młody Wynalazca

Fundator: Eurobusiness-Haller
Deadline: Czekamy na nowy termin

IX krajowy konkurs na  innowacyjne rozwiązanie opracowane przez młodych wynalazców.Nagroda: Prezentacja zwycięskiego wynalazku na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA”, w Brukseli, w listopadzie 2014 r. oraz na GIEŁDZIE WYNALAZKÓW, w Warszawie, w 2015 r.

Targi „BRUSSELS INNOVA” to czołowa impreza wystawiennicza poświęcona wynalazczości. Targom towarzyszy międzynarodowy konkurs innowacji „EUREKA”, natomiast warszawska Giełda Wynalazków nagrodzonych w Brukseli organizowana jest już od 21 latKto może wziąć udział w konkursie:
osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.Termin nadsyłania prac konkursowych upłynął: 15 czerwca 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Prace należało przesyłać na adres organizatora konkursu:
EUROBUSINESS-HALLER,
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
z dopiskiem KONKURS "MŁODY WYNALAZCA 2014".  Zgłoszenie powinno zawierać:
- imiona i nazwiska, adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
- tytuł rozwiązania
- opis rozwiązania, etap wdrożeniowy projektu
- spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
- ewentualne nagrody, opinie
- ewentualnie prototyp lub jego makieta.Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Edyta Wołczyk tel.: (32) 355 38 01.Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: http://www.haller.pl/pl/oferta/konkursy-wynalazczosci/mlody-wynalazca/mlody-wynalazca-2014.html

Fundator

Eurobussines - Hallerwww: http://www.haller.pl/ul. Obroki 13340-833 Katowicefax: 032/ 355 38 00