Program Pajacyk

Fundator: Polska Akcja Humanitarna
Deadline: Czekamy na nowy termin

Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna.

Celem Programu Pajacyk jest wyrównanie szans dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych. W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.

Kto może starać się o dofinansowanie
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- samodzielne świetlice

Dofinansowywane działania
-
ciepły posiłek, który ma być pierwszym ogniwem działań na rzecz równych szans edukacyjnych uczniów, niezależnie od ich sytuacji rodzinnej

Terminy składania wniosków:
- 10 lipca 2016 r. (wnioski o dożywianie na cały rok).
- 10 grudnia 2016 r. (wnioski o dożywianie na II semestr - jeżeli dostępne są środki)

Więcej informacji

 

 

Fundator

PAH Polska Akcja Humanitarnaemail: pah@pah.org.plwww: http://www.pah.org.pl/Siedziba główna PAHul. Szpitalna 5 lok. 300-031 Warszawatel.: (22) 828-88-82, 828-90-86fax: (22) 831-99-38