Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka

Fundator: Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program staży w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka - OHCHR, skierowany do studentów ostatnich lat studiów.

Cele stażu są następujące:


a) zwiększyć znajomość aktualnych zagadnień dotyczących praw człowieka o znaczeniu międzynarodowym oraz umożliwienie poznania pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w szczególności OHCHR;

b) dostarczyć OHCHR i mechanizmom dotyczącym praw człowieka stosowanym przez ONZ pomocy i wsparcia ze strony wyróżniających się studentów lub absolwentów.

Stażyści zajmować się będą m.in.: prowadzeniem badań nad zagadnieniami praw człowieka, pisaniem projektów prac i raportów analitycznych, zapewnianiem wsparcia merytorycznego i technicznego podczas zebrań, zapobieganiem tworzenia rezerwy niewykonanych zadań dotyczących działań faktograficznych i współpracy technicznej, wspieraniem innych działań OHCHR.
W programie uczestniczyć mogą studenci ostatnich lat studiów i absolwenci kierunków związanych z pracą ONZ, tzn. prawa międzynarodowego, nauk politycznych, historii, nauk społecznych. Pierwszeństwo będą miały osoby specjalizujące się w prawach człowieka.

Staże ONZ nie są płatne. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają stażyści. Aplikanci muszą być sponsorowani przez instytucję akademicką, muszą również dobrze posługiwać się co najmniej dwoma spośród sześciu oficjalnych języków Narodów Zjednoczonych, którymi są: angielski, francuski, hiszpański, arabski, rosyjski i chiński.

Staż trwa co najmniej trzy miesiące i może być jednorazowo przedłużony o kolejne trzy. Nabór stażystów prowadzony jest dwa razy w roku.

Terminy aplikowania
Najbliższy termin aplikowania: 30 września 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowiekaemail: InfoDesk@ohchr.orgwww: http://www.ohchr.org/Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)Palais Wilson52 rue des PaquisCH-1201 Geneva, Switzerland<br><b>Postal address:</b> <br>Palais des Nations <br>CH-1211 Geneva 10, Switzerlandtel.: +41 22 917 9220