Sport wszystkich dzieci

Fundator: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program dotacyjny wspierający upowszechnianie i umożliwianie podejmowanie aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, przy jednoczesnym kształtowaniu wśród młodych osób postaw społecznych i zdrowotnych.

Głównymi celami programu są: upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, ułatwienie dostępu do zajęć sportowych na terenach zaniedbanych oraz zachęcanie młodych osób do aktywności fizycznej i obniżanie progu wiekowego uczestnictwa w sporcie.

Aktywność sportowa w rozumieniu programu „Sport wszystkich dzieci” ma być fundamentem kompleksowego procesu wychowawczego oraz zdobywania umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Program składa się z trzech osobnych zadań z trzema terminami aplikowania
1.   Zadaniie 1 - Projekt „Lokalny Animator Sportu” - termin składania wniosków: 30 stycznia 2017 r.;
2.   Zadanie 2 - „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” - termin składania wniosków: 20 lutego 2017 r.
3.   Zadanie 3 - „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe” - termin składania wniosków: 13 lutego 2017 r.

Budżet programu w 2017 r.: 38 449 000 zł.

Kto może aplikować
W zależności od zadania: organizacje pozarządowe, szkoły, kluby, organizacje sportowe, związki sportowe. Beneficjentami programu powinni być: dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Sportu i Turystykiemail: kontakt@msport.gov.plwww: http://www.msport.gov.pl/ul. Senatorska 1400-082 Warszawatel.: (22) 2443 264fax: (22) 2443 255