Staże i praktyki w Komisji Europejskiej

Fundator: Komisja Europejska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Staże i praktyki w Komisji Europejskiej oraz podległych jej agencjach, instytucjach i przedstawicielstwach.

Komisja Europejska to miejsce, w którym tworzy się prawo i budżet UE oraz egzekwuje europejskie prawodawstwo Unii na arenie międzynarodowej. Na praktykantów i stażystów czeka ponad 1000 ofert, ale selekcja kandydatów jest duża: średnio przyjętych zostaje ok. 4% aplikujących (ok. 1300 z ok. 32500).

Podstawowe wymagania:
dyplom potwierdzający co najmniej trzy lata nauki uniwersyteckiej
bardzo dobra znajomość angielskiego, francuskiego lub niemieckiego (poziom C1/C2)

O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.).

Czas trwania: 5 miesięcy

Terminy rozpoczęcia:
- 1 marca (okres aplikacyjny rozpoczyna się w styczniu);
- 1 października (okres aplikacyjny rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia).

Aplikowanie i proces rekrutacji
Aplikacje składa się elektronicznie. Pierwszym krokiem jest utworzenie konta w systemie ECAS (European Commission Authentication Service), a następnie wypełnienie formularza rejestracyjnego. Na tym etapie nie załącza się żadnych dokumentów. Kopie paszportu, dyplomów, kursów, certyfikatów językowych, dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe i inne wymagane dokumenty przesyła się w drugim etapie selekcji. O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu osoby aplikujące są informowane 10-12 tygodni po zakończeniu okresu aplikacyjnego. Kolejnym etapem jest rejestracja kandydata w Wirtualnej Niebieskiej Księdze (Blue Book). Spośród ok. 2000 kandydatów zakwalifikowanych do tego etapu wybranych zostanie ok. 650 stażystów. Niektórzy z nich po rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzonych przez telefon lub Skype’a.

Świadczenia
Stażyści otrzymują miesięcznie 1,159.40 euro (dane za 2017 r.). Komisja zwraca też koszty podróży i ubezpieczenia. Mieszkanie trzeba znaleźć i opłacić we własnym zakresie. Koszt zakwaterowania w Brukseli to 350-550 euro miesięcznie.

Czy wiesz, że...
Komisja Europejska, jako jedna z niewielu unijnych instytucji dba o integrację swoich stażystów. W zasadzie to oni sami o to dbają - grają w piłkę, organizują kursy językowe, spotykają się na degustacjach wina. W ciągu 5 miesięcy organizowanych jest ok. 50 takich wydarzeń. Jednym z bardziej popularnych są targi pracy, które mają pomóc stażystom w dalszym rozwoju zawodowym. Za koordynację tych wydarzeń odpowiada Komitet Stażystów (Trainees' Committee). Więcej na stronie: www.traineescommittee.com.

Najbliższy termin aplikowania: 31 stycznia 2018 r. (od 4 stycznia 2018 r.).

Więcej informacji