Staże w Amnesty International

Fundator: Amnesty International Polska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Amnesty International (AI) oferuje staże w biurach Sekretariatu Międzynarodowego w Londynie, Genewie i Nowym Jorku. Staże trwają 6 miesięcy i obejmują prace administracyjne i związane z projektami.

 

Stażyści pracują w pełnym wymiarze godzin. Nie dostają wynagrodzenia. Otrzymują zwrot kosztów podróży powrotnej oraz ubezpieczenie na czas stażu. A ponadto - stypendium na pokrycie dojazdów do pracy i lunche. Pozostałe koszty (zakwaterowania i wydatki na życie) pokrywają sami.

 

 

 

Kryteria:
- językiem roboczym w AI jest angielski. Inne oficjalne języki to francuski, hiszpański i arabski. Stażyści we wszystkich biurach powinni biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie. W Genewie wymagana jest także biegła znajomość francuskiego.
- Stażyści powinni posługiwać się komputerem i wyrażać wolę przeszkolenia z zakresu wykorzystania dostępnych technologii
- Stażyści powinni stosować się do polityki i zasad AI w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, różnorodności kulturowej oraz równych szans, jak również zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

STAŻE W LONDYNIE
AI oferuje trzy sześciomiesięczne staże w londyńskim Sekretariacie Międzynarodowym dwa razy do roku - w sumie przyjmuje sześciu stażystów rocznie.

 

 

 

Każdy stażysta będzie pracował przez sześć miesięcy albo w dziale prawnym, dziale organizacji międzynarodowych lub przy międzynarodowym projekcie.

 

 

 

Stażyści są integralną częścią działu, w którym pracują. Mają aktywny wkład w jego pracę. Ich zadania obejmują krótko- i długoterminowe projekty. Wiele zadań dotyczy istotnych spraw z zakresu praw człowieka np. kampanii AI dotyczącej stworzenia międzynarodowych standardów. Są także zadania natury administracyjnej i związane ze sprawami bieżącymi.

 

 

 

Stażyści często zajmują się także syntezą informacji krajowych AI i przedstawieniem ich w opracowaniach AI przekazywanych ONZ lub innym organizacjom międzynarodowym. Przygotowanie tych opracowań wymaga kontaktów stażysty z zespołami badawczymi w krajach objętych programem.

 

 

 

Praca jest nadzorowana, ale od stażystów oczekuje się, że będą w stanie pracować samodzielnie, wykazywać inicjatywę i samodzielnie organizować sobie czas pracy.

 

 

 

Stażyści powinni sami zatroszczyć się o uzyskanie wizy/pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii. Na prośbę stażysty AI może dostarczyć list towarzyszący.

 

 

 

STAŻE W GENEWIE I NOWYM JORKU
Dwa staże rocznie oferują biura AI przy ONZ w Genewie i Nowym Jorku - w sumie przyjmują czterech stażystów rocznie.

 

 

 

Stażyści pracuję przy dyrektorze biura, przedstawicielu AI przy ONZ i zastępcy przedstawiciela, są integralną częścią zespołu, uczestniczą w lobbingu, monitorują spotkania ONZ, utrzymują kontakt z Londynem i sekcjami AI na świecie.

 

 

 

Wizy/pozwolenia na pracę: Stażysta w Genewie może otrzymać pozwolenie na pracę, jeśli zamieszka w kantonie genewskim i udowodni, że posiada odpowiednie środki finansowe na utrzymanie się w Genewie.

 

 

 

Kandydaci ubiegający się o staż w Nowym Jorku muszą już posiadać pozwolenie na pracę w Stanach Zjednoczonych lub sami postarać się o odpowiednią wizę. AI nie może pomóc w otrzymaniu wizy, ale może dostarczyć formalny list potwierdzający staż.

Aktualne oferty staży w Amnestry Interantional znajdują się na stronie:
amnesty.org/en/jobs_all/internships

 

 

Fundator

Amnesty International (Nowy Jork)email: aimember@aiusa.orgwww: http://www.amnestyusa.orgAmnesty International USA Headquarters5 Penn Plaza- 16th floorNew York, NY 10001tel.: +1 (212) 807-8400fax: +1 (212) 627-1451

Koordynator

Amnesty International Polskaemail: amnesty@amnesty.org.plwww: http://www.amnesty.org.plul. Piękna 66a/200-672 Warszawatel.: (22) 827-60-00fax: (22) 827-60-00