Staże w Fundacji im. Anny Lindh

Fundator: Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh
Deadline: Czekamy na nowy termin

Fundacja im. Anny Lindh proponuje młodym ludziom odbycie staży, które są okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego i wykorzystania w praktyce wiedzy akademickiej - w obszarach związanych z działalnością Fundacji.

Celem programu stażowego jest umożliwienie młodym, zdolnym ludziom zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznego know-how i doświadczenia w dziedzinach związanych z działalnością Fundacji Anny Lindh - poprzez pełne zaangażowanie w jej codzienną pracę.

Czas i miejsce odbywania praktyk
- Staże trwają 6 miesięcy. Planowane rozpoczęcie: 1 kwietnia 2017 r.
- Staże odbywają się w siedzibie sekretariatu Fundacji w Aleksandrii.
- Czas pracy: od niedzieli do czwartku, od 9 do 17.

Pod koniec 3 miesiąca dokonywana jest ocena stażu - wynikem pozytywnej oceny jest stypendium na kolejne 3 miesiące, wynoszące 400 euro na miesiąc.

Uprawnieni kandydaci
- Studenci lub absolwenci studiów do 35 roku życia,
- Obywatele 42 państw Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego,
- Osoby posiadające wykształcenie zgodne z misją fundacji (co najmniej na poziomie licencjatu),
- Osoby władające biegle językiem angielskim oraz francuskim i/lub arabskim,
- Osoby znające obsługę programów bazowego pakietu Office (MS Word®, Excel®, PowerPoint and Outlook®),
- Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe nie przekraczające dwóch lat.

Zgłoszenia
Wniosek aplikacyjny wypełnia sie online.

Termin aplikowania: 24 lutego 2017 r., północ czasu kairskiego.

Więcej informacji

Fundator

Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindhemail: info@euromedalex.orgwww: http://www.annalindhfoundation.org/Anna Lindh Foundation P.O. Box 732 El Mansheia Alexandria 21111- Egypt<br><b><a href="http://www.alfpolska.org/">Oddział w Polsce</a></b>Międzynarodowe Centrum Kultury <br>Rynek Główny 25 <br>31-008 Krakówtel.: (+20) 3 4820 342fax: (+20) 3 4820 471