Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

Fundator: DAAD
Deadline: 2020-05-01

Stypendia skierowane do grup studenckich: od 10 do 15 studentów wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego.

Cele

Stypendia te umożliwiają grupom studenckim (pod kierownictwem nauczycieli akademickich) nawiązanie lub podtrzymanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, wymianę wiedzy i doświadczeń podczas odwiedzin co najmniej dwóch uczelni, spotkania z niemieckimi nauczycielami akademickimi i studentami oraz zdobycie informacji o Niemczech w kontekście ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. Odwiedzane firmy i instytucje muszą mieć powiązanie z kierunkiem studiów uczestników podróży.

Kto może ubiegć się o fundusze
O stypendium mogą się ubiegać 10-15 osobowe grupy studentów wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki (który składa wniosek).

Wysokość stypendium
50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika, 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/ wydziału przed rozpoczęciem podróży (pozostałe 10% wypłacane jest po otrzymaniu sprawozdania).

Czas trwania podróży: 7-12 dni

Studenci powinni samodzielnie przygotować podróż. Program podróży musi być ustalony wspólnie z niemieckimi partnerami/instytucjami, które zostaną odwiedzone (szkoły wyższe, instytuty naukowe, zakłady przemysłowe, instytucje publiczne) w kilku niemieckich miastach. Grupa powinna posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim

Terminy składania wniosków:
1 lutego 2020 r. - na podróże od 1 czerwca 2020 r.
1 maja 2020 r. - na podróże od 1 września 2020 r.
1 listopada 2020 r. - na podróże od 1 marca 2020 r.

Więcej informacji
Opis programu

Fundator

DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiejemail: daad@daad.plwww: http://www.daad.plul. Czeska 24/203-902 Warszawatel.: (22) 616 13 08, 617 48 47fax: (22) 616 12 96