Stypendia na studia we Francji

Fundator: Ambasada Republiki Francuskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia dla studentów szkół wyższych na studia we Francji zarządzane przez Ambasadę Francji w Polsce

Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

  • BGF Master 2 (drugi rok studiów magisterskich): stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji.
  • BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle): stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki.
  • SSHN: stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Inne stypendia z udziałem Ambasady Francji w Polsce

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne stypendia obywatelom polskim, którzy zostali laureatami poniższych programów. Ambasada uczestniczy w selekcji kandydatów, finansuje albo współfinansuje stypendia.

  • BGF Program Copernic: stypendium jednoroczne na program post-Master 2 w zakresie zarządzania w Grandes Ecoles françaises (Institut d’Etudes Politiques de Paris, MINES ParisTech et le Collège des Ingénieurs).
  • BGF ENA – Cykle międzynarodowe: stypendium na okres od 8 do 16 miesięcy na szkolenia w administracji publicznej dla młodych urzędników (początkujących lub doświadczonych) i przyszłych pracowników administracji publicznej .
  • BGF Studia artystyczne: stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na kontynuowanie nauki w konserwatoriach lub specjalistycznych wyższych szkołach artystycznych we Francji.

 

Wysokość dofinansowania:
Wysokość stypendium to około 767 euro miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania.
Koszty podróży pokrywa stypendysta.
Inne świadczenia:
- Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100 € rocznie).
- Stypendium pokrywa również koszty ubezpieczenia zdrowotnego.
- Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku. Jeżeli stypendysta wybierze akademik, część jego stypendium (maksymalnie 34%) zostanie odliczona od całości stypendium. W sytuacji kiedy stypendysta zdecyduje się na znalezienie samemu mieszkania, otrzyma miesięczny ekwiwalent (większy dla regionu Ile-de-France)

Strona francuska nie pokrywa kosztów podrży.

Stypendium może trwać od 1 do 10 miesięcy.

Termin składania wniosków upłynął 5 marca 2017 roku
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Ambasada Republiki Francuskiejemail: presse@ambafrance.org.pl, ip-varsovie@diplomatie.gouv.frwww: http://www.ambafrance-pl.org/ul. Piękna 100-477 Warszawatel.: +48 (22) 529 30 00fax: + 48 (22) 529 30 01