Ambasada Republiki Francuskiej

ul. Piękna 1
00-477 Warszawa

telefon: +48 (22) 529 30 00
fax: + 48 (22) 529 30 01
http://www.ambafrance-pl.org/
email: presse@ambafrance.org.pl, ip-varsovie@diplomatie.gouv.fr

Ambasada Republiki Francuskiej informuje o stypendiach dla obcokrajowców.

The Embassy of the French Republic
The Embassy provides information on scholarships available to foreigners.

Dostępne granty