Stypendia rządu francuskiego dla Polaków

Fundator: Ambasada Francji W Polsce
Deadline: Czekamy na nowy termin

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2  (BGF Master 2-gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Program ten finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską.

 

Programy stypendialne umożliwiają utalentowanym polskim studentom i naukowcom sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni (do 6100 euro).

 

Dofinansowane działania:

Stypendia skierowane są do polskich studentów pragnących kontynuować studia we Francji.

  • BGF Master 2 (drugi rok studiów magisterskich): stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji.
  • BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle): stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu en cotutelle. Na zakończenie cyklu studiów wydany zostanie podwójny dyplom doktorancki.
  • SSHN: stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców


Termin składania wniosków: do 5 marca 2018 roku


Więcej informacji na stronie: https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

 

 

 

Fundator

Ambasada Republiki Francuskiejemail: presse@ambafrance.org.pl, ip-varsovie@diplomatie.gouv.frwww: http://www.ambafrance-pl.org/ul. Piękna 100-477 Warszawatel.: +48 (22) 529 30 00fax: + 48 (22) 529 30 01