Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Schwarzenbergplatz 11
1040 Vienna
Austria

telefon: +43 1 580 30 - 0
fax: +43 1 580 30 - 699
http://fra.europa.eu
email: information@fra.europa.eu

Dostępne granty