Europa dla Aktywnych

Czerwiec 2016
okładka publikacji

„Europa dla Aktywnych” to 32-stronicowy kwartalnik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Czasopismo porusza problematykę związaną z polityką młodzieżową Unii Europejskiej, edukacją międzykulturową, programami edukacyjnymi UE i informacją młodzieżową.

Pod koniec 2014 roku gazeta przeszła gruntowny lifting. Zmienił sie jej format i szata graficzna przez co nabrała bardziej magazynowego charakteru. Nie zmieniła się jednak jej misja. Definiuje ją Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny FRSE:  Mamy nadzieję, że nowa „Europa dla Aktywnych” będzie inspiratorem, dostarczycielem wiedzy. Chcemy, by pchnęła Państwa do przodu, albo pokazała przykłady, za którymi sami zechcecie podążyć. Chcemy być pismem inspirującym, żywym, otwartym na różne poglądy, ale wciąż oddanym głównemu celowi: rozwojowi edukacji w Polsce.

"Europa dla Aktywnych" jest uzupełnieniem i wzmocnieniem działań informacyjnych FRSE - stron internetowych, publikacji, licznych konferencji, seminariów i szkoleń. Gazeta przeznaczona przede wszystkim dla organizacji i instytucji. Otrzymuje ją blisko 2000 odbiorców. Pozostała część nakładu dostępna jest - nieodpłatnie - w regionalnych i lokalnych punktach Eurodesk Polska.