Wolontarystyczny Rok Socjalny w Niemczech

Fundator: Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży IJGD
Deadline: Stały nabór

Projekt Rocznego Wolontariatu jest skierowany do pełnoletnich osób uczących się, studentów i absolwentów do 26 roku życia, który chcieliby podnieść swoje kwalifikacje w obszarze szeroko rozumianej pedagogiki, pomagać rozwiązywać problemy społeczne, poznać nowe metody pracy socjalnej, zdobyć doświadczenie międzynarodowe oraz podnieść swoje kompetencje językowe.

IJGD (Międzynarodowa Służba Wspólnoty Młodzieży) jest najstarszą i jedną z największych organizacji zajmujących się organizacją pracy wolontarystycznej w Europie. Założona w 1949 roku celem promowania nowej formy międzynarodowej pracy z młodzieżą: workcampów. Obecnie organizacja koncentruje się na promowaniu porozumienia i minimalizowaniu uprzedzeń między ludźmi różnych narodów, klas społecznych, religii i światopoglądów, jak również wspieraniu inicjatyw młodzieżowych na rzecz zaangażowania społeczno-politycznego, krytycznego myślenia i działania w kontekście lokalnym i globalnym.

Czas trwania wolontariatu
Projekty rozpoczynają się 1 sierpnia lub 1 września i trwają 12 miesięcy. 

Warunki
Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, kurs językowy, ubezpieczenie społeczne, minimum 26 dni urlopu, wsparcie mentora oraz wynagrodzenie (około 600 euro na miesiąc).

Charakter pracy
W ramach wolontariatu młodzi ludzie przede wszystkim pracują z dziećmi, młodzieżą, młodzieżą niepełnosprawną, osobami starszymi, w organizacjach socjalnych: przedszkolach, szkołach, warsztatach, centrach młodzieżowych, dziennych placówkach, itp.

Wymagania
Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1-B2 i dobra motywacja do pracy wolontariackiej.

Rekrutacja odbywa się przez cały rok.

Więcej informacji
fanpage

Fundator

Internationale Jugendgemeinschaftsdienstewww: http://freiwilligesjahr-nds.ijgd.deLandesverein Niedersachsen e.V.Katharinenstr. 1331135 HildesheimNiemcytel.: 05121- 206 61-20/-30fax: 05121-20661-45