Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Deadline: Stały nabór

Dotacje PNWM współfinansują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką.

Dofinansowane działania

PNWM przyznaje fundusze m.in. na następujące działania:

  • praktyki
  • spotkania młodych Polaków i Niemców
  • imprezy dokształcające
  • podróże do miejsc pamięci
  • publikacje, media itd.

Warunkiem przyznawania dotacji jest rzeczywiste spotkanie młodzieży z obu krajów.

Kto może ubiegać się o fundusze
Wnioski o dotacje mogą składać osoby prawne (w wyjątkowych wypadkach również osoby fizyczne) w Niemczech i w Polsce, które są w stanie wziąć na siebie prawną, specjalistyczną i pedagogiczną odpowiedzialność za przeprowadzenie polsko-niemieckiego spotkania. Projekt musi być złożony wspólnie przez polskiego i niemieckiego partnera.

Uczestnikami programów mogą być osoby w wieku od 12 do 26 lat.

Wysokość dofinasowania
Maksymalnie finansowanie z PWNM może stanowić 75% budżetu projektu. Wsparcie przez PNWM wyklucza równoczesne dofinansowanie ze środków MENu oraz programu Młodzież w działaniu.

Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie powinny być składane najpóźniej trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu.

Więcej informacji

Formularz online

Fundator

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżyemail: biuro@pnwm.orgwww: http://www.pnwm.org/ul. Alzacka 1803-972 Warszawatel.: 22 518 89 10fax: 22 617 04 48