Emmaus Europe

Ostatnia aktualizacja: 
20.03.2019

Latem można nie tylko byczyć się na plaży, ale i działać – na przykład na rzecz ludzi biednych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

emmaus

Ochotnicy pomagają w zbiórkach odzieży, pracują w sklepach charytatywnych, prowadzą warsztaty np. z nauki czytania. Wyjazd możliwy jest od czerwca do października, na okres od tygodnia do dwóch miesięcy.

Aby się zgłosić, przejrzyj listę workcampów Emmaus (ogłoszenia o naborach dodawane są z reguły wiosną - nie wszystkie kraje co roku realizują projekty), wypełnij formularz rejestracyjny i prześlij go do organizacji odpowiedzialnej za dany projekt. Wolontariusz musi być pełnoletni, ma zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie.

Emmaus Europe jest częścią międzynarodowego ruchu społecznego Emmaus International.

Więcej informacji:
www.emmaus-europe.org
www.emmaus-international.org

Kraj: 
Belgia, Finlandia, Włochy, kraje Bałkańskie, Rumunia, Francja
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca, 1-2 miesiące
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30