Europejski Korpus Solidarności

Ostatnia aktualizacja: 
11.09.2017

Nowa inicjatywa Unii Europejskiej. Celem realizowanych działań jest wspieranie mieszkańców rejonów, w których potrzebna jest pomoc. Chodzi o miejsca dotknięte lub zagrożone katastrofami, skupiska emigrantów, obszary mało rozwinięte, biedne...

Europejski Korpus Solidarności
Autor zdjęcia lub licencja: 
logo programu

Forma pomocy może być bardzo różna - od działań doraźnych po edukacyjne. Możesz np. pomóc odbudować szkołę zniszczoną wskutek trzęsienia ziemi, czyścić lasy zagożone pożarem, wspierać nowo przybyłych uchodźców lub pracować z osobami niepełnosprawnymi. Projekty realizowane są najczęściej w krajach Unii Europejskiej, trwają od 2 do 12 miesięcy.

Wszyscy wolontariusze biorący udział w programie mają zapewnione: zwrot kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne, a także kieszonkowe na pokrycie kosztów utrzymania.

Jak wygląda pierwszy krok? Zarejestruj się i utwórz swój profil na stronie internetowej Korpusu (poniżej) i… czekaj aż zgłosi się do ciebie organizacja z ofertą wolontariatu - twój profil zostanie udostępniony zarejestrowanym organizacjom. Nie musisz akceptować przedstawionej oferty – jeśli będzie ich więcej, wybierasz tę, która ci najbardziej odpowiada.

Rejestrować się mogą osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. Górna granica wieku wynosi 30 lat.

Więcej informacji:
https://europa.eu/youth/solidarity_pl

Kraj: 
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Rumunia, Hiszpania, Chorwacja, Szwecja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, kraje Bałkańskie, kraje EOG, Europa Wschodnia
Długość: 
1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30