Francuskie kopalnie

Ostatnia aktualizacja: 
06.07.2017

Fantastyczny projekt dla tych, którzy zakochani są w historii, archeologii albo… chcą nakręcić ciekawy dokument. Kopalnie srebra czekają.

wykopki archeologiczne

Jeżeli idolem twojego dzieciństwa był Pan Samochodzik, rozważ udział w tym workcampie. Będzie możliwość pogrzebać trochę w ziemi, a także zrobić reportaż fotograficzny i film o kopalniach srebra w Sainte-Marie-aux-Mines.

Minimalny czas pobytu to 2 tygodnie. Koszt: 80 euro (40 euro należy wpłacić przez rozpoczęciem workcampu). Kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu i wysiłku fizycznego. Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie.

Więcej informacji:
www.asepam.org

Kraj: 
Francja
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30