Pomagaj niepełnosprawnym w Niemczech

Ostatnia aktualizacja: 
24.03.2019

To ciekawy projekt, choć udział w nim wymaga pewnego doświadczenia bowiem wolontariusze mają pracować z osobami niepełnosprawnymi.

osoba niepełnosprawna

Organizacja rekrutuje wolontariuszy na roczną pracę w placówkach dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych oraz w domach opieki dla osób starszych. Wolontariat rozpoczyna się zwykle pod koniec sierpnia lub w lutym.

Wymagana jest znajomość języka niemieckiego oraz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub starszymi. Osoby bez doświadczenia muszą przed wyjazdem odbyć 2 tygodniowy staż w akredytowanej organizacji w swoim kraju. Stowarzyszenie pomaga w znalezieniu właściwej placówki.

Wolontariusz podczas pobytu w Niemczech ma zapewnione: miesięczne kieszonkowe w wysokości co najmniej 150 euro, zakwaterowanie i wyżywienie, ubezpieczenie zdrowotne, zajęcia językowe w razie konieczności, udział w seminariach. Koszty podróży ponosi sam.

Więcej informacji:
https://www.freunde-waldorf.de/en/voluntary-services/incoming-voluntary-...

Kraj: 
Niemcy
Długość: 
6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30