Pracuj z ludźmi – w Wielkiej Brytanii

Ostatnia aktualizacja: 
25.03.2019

Na pomoc czekają osoby, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej życiowej sytuacji. Udział w tym projekcie wymaga pozytywnego stosunku do religii.

młodzież

Iona Community to ekumeniczna wspólnota chrześcijańska działająca w Szkocji. Poprzez modlitwę i głoszenie Ewangelii próbuje przeciwdziałać problemom dzisiejszego świata. Promuje idee pokoju, równouprawnienia, włączenia osób wykluczonych społecznie.

Co roku zaprasza do siebie wolontariuszy, którzy pomagają we wszystkich pracach ośrodka - od gotowania w kuchni po realizację programów dla członków stowarzyszenia. Możesz wyjechać w dowolnym czasie między marcem a październikiem. Minimalny czas wyjazdu to 6 tygodni. Dla tych, którzy zostaną dlużej organizacja zapewnia niewielkie kieszonkowe. 

Wolontariusz nie musi być osobą wierzącą, ale powinien mieć pozytywny stosunek do wiary i świadomość, że w ośrodku praktyki religijne są na porządku dziennym. Podczas wyjazdu masz zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe.

Więcej informacji:
https://iona.org.uk/organisation/staffing/volunteers/

Kraj: 
Wielka Brytania
Długość: 
1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30