Pracuj z ludźmi – w Wielkiej Brytanii

Na pomoc czekają osoby, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej życiowej sytuacji. Pamiętaj: udział w tym projekcie wymaga pozytywnego stosunku do religii.

Chrześcijańskie stowarzyszenie Iona Community pracuje z osobami wykluczonymi ze społeczeństwa. Wolontariusze pomagają we wszystkich pracach ośrodka - od gotowania w kuchni po realizację programów dla członków stowarzyszenia. Można przyjeżdżać na okres od 8 do 24 tygodni. Praca zajmuje około 7,5 godziny dziennie. Ochotnicy muszą być pełnoletni. Mają zapewnione zakwaterowanie, jedzenie i kieszonkowe.

Przyjmowanych jest ok. 150 wolontariuszy w okresie marzec – listopad (jednocześnie w ośrodku może przebywać 29 z nich). Wolontariusz nie musi być osobą wierzącą, ale powinien mieć pozytywny stosunek do wiary i świadomość, że w ośrodku praktyki religijne są na porządku dziennym.

Więcej informacji

Kraj: 
Wielka Brytania
Długość: 
1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, powyżej 30