Przygoda w Stanach Zjednoczonych

Ostatnia aktualizacja: 
25.03.2019

Szukasz okazji, żeby wyjechać za ocean? I oto jest! Weź udział w projekcie organizacji Volunteers for Peace. Do wyboru projekty krótko- i długoterminowe.

wolontariusze

Masz do wyboru: workcampy (2-3 tygodniowe) lub projekty długoterminowe - trwające nawet do roku. Tematyka projeków jest zróżnicowana, więc na pewno znajdziesz tu coś dla siebie.

Do przykładowych zadań wolontariuszy należą: budowa / remont mieszkania socjalnego lub budynków o charakterze historycznym, wykopki archeologiczne, działania na rzecz ochrony środowiska (budowa szlaku, edukacja ekologiczna, badania przyrody, praca w parku), praca z dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, z uchodźcami, przedstawicielami mniejszości, jak również udział w projektach artystycznych i kulturalnych.

Dokładny koszt oraz wiek uczestników zależą od projektu. W trakcie pobytu będziesz mieć zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem jednej z organizacji partnerskich Volunteers w Peace w Polsce: Stowarzyszenia "Jeden Świat" lub  Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu.

Więcej informacji:
https://vfp.org/
http://www.eurodesk.pl/eurowolontariat/ponad-czterdziesci-krajow-czeka-n...
http://www.eurodesk.pl/eurowolontariat/service-civil-international-sci-s...

Kraj: 
poza Europą
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30