Roczny wolontariat w Niemczech

Nie musisz wcale znać niemieckiego, by wyjechać do Akwizgranu – przepięknego miasta łączącego granice trzech państw: Belgii, Holandii i Niemiec.

Pax Christi to Międzynarodowy Katolicki Ruch dla Pokoju, działający w ponad 20 państwach. Celem wolontariatu jest pomoc osobom niepełnosprawnym oraz działanie na rzecz pojednania polsko-niemieckego.

Wolontariusz pracuje ok.35 godz. tygodniowo. Ok. 5 godz. w lokalnym biurze Pax Christi w Aachen, gdzie do zakresu jego zadań należy przede wszystkim: współpraca przy realizacji bieżących projektów („Bieg dla pokoju”, „Dzień Otwartych Drzwi”, „Pchli Targ”), pośredniczenie w kontakcie z polskimi partnerami, organizacja pracy biura, pomoc w tłumaczeniu na język polski, troska o bibliotekę.

Pozostały czas wypełnia praca w ośmioosobowej grupie dorosłych osób z różnymi dysfunkcjami ruchowymi w Ośrodku Vinzenz-Heim Aachen (Pax Christi nie oczekuje fachowego przygotowania w tym zakresie).

Pax Christi pokrywa koszt podróży (przejazd autokarem lub pociągiem kl. II, po skorzystaniu z dostępnych ulg), zapewnia mieszkanie, ubezpieczenie oraz miesięczne kieszonkowe w wys. 270 euro.

W ramach przygotowania do służby wolontariusz odbywa miesięczny kurs językowy w Niemczech oraz praktykę w biurze Pax Christi Aachen, w ramach której zapoznaje sie z celami i oczekiwaniami organizacji oraz specyfiką pracy. Podczas służby wolontariusz ma również zapewnione regularne, fachowe wsparcie.

Poziom znajomości języka niemieckiego ma najmniejsze znaczenie przy wyborze kandydatów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys (mogą być w języku polskim) świadectwo(a) szkolne, fotografia

Dane kontaktowe oraz więcej informacji:

http://europa.eu/youth/vp/organisation/6002490866_en

http://europa.eu/youth/vp/organisation/6002401102_en

www.aachen.paxchristi.de

info@pax-christi-aachen.de

Kraj: 
Niemcy
Długość: 
6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30