Service Civil International (SCI) - Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Ostatnia aktualizacja: 
31.08.2017

Zrób coś na rzecz świata bez barier. W końcu Ziemia jest tylko jedna. Możesz włączyć się do działań, które wpłyną na poprawę warunków życia ludzi na drugim końcu planety.

Stowarzyszenie Jeden Świat

SCI to organizacja, która za cel przyjęła promowanie idei pokoju i współpracy. Swoje oddziały skupia w ponad 43 krajach świata. Polskim członkiem sieci jest poznańskie Stowarzyszenie „Jeden Świat”. SCI organizuje zarówno projekty długo-, jak i krótkoterminowe.

Wolontariat krótkoterminowy to tzw. workcampy – projekty grupowe, trwające od 2 do 4 tygodni. Uczestnicy pracują ok. 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu – opiekują się dziećmi, wykonują prace remontowe, działają na rzecz ochrony środowiska. Wolontariat długoterminowy to zazwyczaj projekty indywidualne dla tych, którzy gotowi są na dłuższą przygodę - trwają od 2 do 12 miesięcy.

Językiem większości projektów jest angielski. Wolontariusz opłaca składkę członkowską Stowarzyszenia (180 zł), udział w projekcie (200 zł) oraz koszty podróży. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o rozłożenie składki członkowskiej na raty lub o jej umorzenie. Podczas wyjazdu organizacja goszcząca zapewnia wolontariuszom wyżywienie i zakwaterowanie.

Aby się zgłosić do udziału w workcampie zarejestruj się na stronie www.workcamps.info i wypełnij formularz aplikacyjny. Formularz na wolontariat długoterminowy dostępny jest na stronie organizacji Jeden Świat.

Więcej informacji:
www.jedenswiat.org.pl

Kraj: 
Chorwacja, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, kraje EOG, poza Europą, Europa Wschodnia, kraje Bałkańskie, cały Świat
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30