Service Civil International (SCI) - Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Ostatnia aktualizacja: 
14.08.2019

Zrób coś na rzecz świata bez barier. W końcu Ziemia jest tylko jedna. Możesz włączyć się do działań, które wpłyną na poprawę warunków życia ludzi na drugim końcu planety – albo tuż obok Ciebie!

Stowarzyszenie Jeden Świat

SCI to organizacja, która za cel przyjęła promowanie idei pokoju i współpracy. Swoje oddziały skupia w ponad 43 krajach świata. Polskim członkiem sieci jest poznańskie Stowarzyszenie „Jeden Świat”. SCI organizuje zarówno projekty długo-, jak i krótkoterminowe.

Wolontariat krótkoterminowy to tzw. workcampy – projekty grupowe, trwające od 2 do 4 tygodni. Uczestnicy pracują ok. 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu – opiekują się dziećmi, wykonują prace remontowe, działają na rzecz ochrony środowiska. Wolontariat długoterminowy to zazwyczaj projekty indywidualne dla tych, którzy gotowi są na dłuższą przygodę – trwają od 1 do 12 miesięcy.

Językiem większości projektów jest angielski. Wolontariusz opłaca składkę członkowską Stowarzyszenia (180 zł), udział w projekcie (200 zł) oraz koszty podróży. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o rozłożenie składki członkowskiej na raty lub o jej umorzenie. Podczas wyjazdu organizacja goszcząca zapewnia wolontariuszom wyżywienie i zakwaterowanie.

Aby się zgłosić do udziału w workcampie zarejestruj się na stronie www.workcamps.info i wypełnij formularz aplikacyjny. Formularz na wolontariat długoterminowy dostępny jest na stronie organizacji Jeden Świat.

Więcej informacji

Kraj: 
Chorwacja, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, kraje EOG, poza Europą, Europa Wschodnia, kraje Bałkańskie, cały Świat
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30