Service Civique – wolontariat we Francji

Ostatnia aktualizacja: 
17.08.2017

Dla marzących o roku w Prowansji lub innym rejonie Francji. Wolontariat trwa od 6 do 12 miesięcy. Możesz robić różne rzeczy.

dziewczyny

Możesz zajmować się kulturą i rozrywką, pomocą humanitarną, edukacją, ekologią, wsparciem w sytuacjach kryzysowych (np. na terenach dotkniętych klęską), zdrowiem (projekty edukacyjne dotyczące uzależnień), sportem (pomoc w zawodach dla niepełnosprawnych), lub dziedzictwem i kultywowaniem pamięci (renowacja zabytków).

Masz zapewnione ubezpieczenie i dofinansowanie (ok. 580 euro miesięcznie). O zakwaterowanie i wyżywienie musisz zadbać we własnym zakresie.

W wolontariacie mogą brać udział osoby w wieku od 16 do 25 lat. W przypadku osób niepełnosprawnych górna granica wieku to 30 lat.

Więcej informacji:
www.service-civique.gouv.fr

Kraj: 
Francja
Długość: 
6-12 miesięcy
Wiek: 
poniżej 18, powyżej 18, 18-30