Wakacyjne workcampy za zachodnią granicą

Jeśli fascynuje cię historia i chcesz zobaczyć miejsca ważnych bitew, jeśli uważasz, że pielęgnowanie pamięci historycznej do obowiązek każdego Polaka i Niemca – zgłoś się.

Wojny pozostawiają po sobie wiele ofiar, a miejsca ich pochówku rozsiane są po całym świecie – nieraz daleko od krajów ojczystych. Ważne, by pielęgnować pamięć – to przyczynia się do rozpowszechniania idei pokoju i porozumienia między narodami.

Uczestnicy pracują około 20 godzin tygodniowo i zajmują się renowacją grobów, pomników wojennych i ważnych miejsc z czasów obu wojen światowych. Dyskutują o istotnych politycznie i historycznie tematach. Opłata wynosi 150 euro. Dla uczestników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (kraje CEE) opłata jest obniżona (100 euro). Wolontariusz ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie.

Możliwość wyjazdu dla młodzieży w wieku 16-26 lat.

Więcej informacji

Kraj: 
Niemcy
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca
Wiek: 
poniżej 18, powyżej 18, 18-30