Wolontariat dla miłośników historii

Ostatnia aktualizacja: 
17.08.2017

Jeśli lubisz pracę z osobami potrzebującymi albo interesujesz się historią XX wieku – ten projekt to coś właśnie dla ciebie.

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Organizacja Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. działa na rzecz promowania pojednania i pokoju, a także walki z rasizmem i dyskryminacją. Do wyboru dwie opcje wolontariatu: wakacyjne workcampy (2-3 tygodnie) oraz projekty długoterminowe (12 miesięcy).

Stowarzyszenie co roku organizuje ponad 20 workcampów - od Wielkiej Brytanii na zachodzie, po Rosję na wschodzie i Włochy, Grecję, Izrael na południu.Wolontariusze pomagają w muzeach, centrach pamięci narodowej, synagogach i instytucjach związanych z pielęgnowaniem pamięci o Holokauście.

Opłata rejestracyjna za workcamp wynosi 60 euro (40 euro w przypadku osób niepracujących). Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Wolontariat długterminowy organizowany jest na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii. Rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w sierpniu następnego roku. Chętni pracują w miejscach pamięci narodowej, ośrodkach edukacyjnych, z osobami wykluczonymi społecznie.

W zamian za pomoc otrzymują kieszonkowe, pieniądze na mieszkanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Aby pomóc w utrzymaniu programu wolontariusze proszeni są o znalezienie 10 sponsorów, którzy co miesiąc będą wspierać ich projekt kwotą 20 zł. Możliwa jest również opłata jednorazowa w wysokości 650 euro. Wkład ten jest dobrowolny i nie stanowi warunku przyjęcia do programu.

Projekty dostępne są dla osób pełnoletnich, nie ma górnej granicy wieku.

Organizacja zaprasza również do wzięcia udziału w projektach organizowanych na terenie Polski.

Więcej informacji:
https://www.asf-ev.de/en/summer-camps/summer-camps/
 

Kraj: 
Belgia, Czechy, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Europa Wschodnia, kraje Bałkańskie
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30