Workcampy dla młodego i starego

Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten organizuje 2-3 tygodniowe workcampy w Niemczech.

Wolontariusze pracują 30h tygodniowo podejmując się działań na rzecz lokalnej społeczności i środowiska. Zakwaterowanie najczęściej w szkole, centrum młodzieżowym lub  w podobnym miejscu. Językiem obozu jest zazwyczaj angielski (przynajmniej w stopniu podstawowym). Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie.

Trzeba zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), śpiwór i kieszonkowe. Mile widziane jest przygotowanie ciekawych informacji o mieście lub kraju, z którego się przyjeżdża.

Zgłoszenia przez Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu.

Informacje na temat projektów w 2015 r.: www.ibg-workcamps.org/programm/workcamps-deutschland

Więcej informacji

Kraj: 
Niemcy
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca
Wiek: 
powyżej 18