Eurokalendarz

Międzynarodowy Dzień Solidarności

Z globalnymi wyzwaniami trzeba sobie radzić w taki sposób, by wszelkie koszty i obciążenia rozłożyć w zgodzie z podstawowymi zasadami sprawiedliwości społecznej – tak brzmi przesłanie święta obchodzonego 20 grudnia.


Zgodnie z ideą tego dnia ci, którym żyje się najtrudniej i którzy najmniej korzystają z owoców postępu, zasługują na pomoc ze strony tych, którzy korzystają najbardziej. Międzynarodowy Dzień Solidarności Międzyludzkiej to okazja, by apelować o jedność w różnorodności i troskę o grupy społeczne najbardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie.

O ustanowieniu Dnia Ludzkiej Solidarności zdecydowało Zgromadzenie Ogólne ONZ na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997-2006). Święto obchodzono po raz pierwszy w roku 2006.

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie ONZ.

Data utworzenia:

stopka strony