EUronavigator -

Additional tools Green Spider Network (GSN)


Green Spider Network (GSN) to sieć specjalistów ds. komunikacji i informacji z ministerstw środowiska i krajowych agencji ochrony środowiska w całej Europie.

Sieć została założona w 1995 roku przez Komisję Europejską. Stanowi forum wymiany informacji, pomysłów i najlepszych praktyk oraz stanowi platformę do opracowywania skoordynowanych sposobów najskuteczniejszego komunikowania europejskiej polityki ochrony środowiska grupom docelowym. 

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska wykorzystuje sieć jako kanał angażowania instytucji krajowych we własne działania komunikacyjne. Członkowie sieci spotykają się dwa razy w roku w celu wymiany doświadczeń i pomysłów.

stopka strony