EUronavigator -

Additional tools Green Spider Network (GSN)


Green Spider Network (GSN) to sieć specjalistów ds. komunikacji z Ministerstwami Środowisk i z Krajowymi Agencjami Ochrony Środowiska w całej Europie.

Sieć stanowi forum wymiany informacji, pomysłów i najlepszych praktyk oraz jest platformą do opracowywania skoordynowanych sposobów najskuteczniejszego komunikowania europejskiej polityki ochrony środowiska grupom docelowym. Dyrekcja Generalna ds. Środowiska wykorzystuje sieć jako kanał angażowania instytucji krajowych we własne działania komunikacyjne. 

Additional tools Green Spider Network (GSN)

stopka strony