EUronavigator -

Amateo


Amateo to Europejska Sieć Aktywnego Uczestnictwa w Działalności Kulturalnej, która służy i promuje uczestnictwo ludzi w wolontariacie i sztuce nieprofesjonalnej.

Organizacja postrzega aktywne uczestnictwo w sztuce jako podstawową wartość wolnego i otwartego społeczeństwa, zgodnie z art. 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Według sieci aktywne uczestnictwo w sztuce i działaniach kulturalnych umożliwia jednostkom swobodne wyrażanie siebie. Amateo promuje spójność kulturową, włączenie społeczne i aktywne obywatelstwo. 

Amateo

stopka strony