Atlas statystyczny UE


Dane statystyczne dotyczące różnych dziedzin życia i funkcjonowania gospodarki Unii Europejskiej.

Atlas Statystyczny UE jest internetową publikacją Eurostatu, czyli urzędu statystycznego Unii Europejskiej. W atlasie dane statystyczne przedstawione są w postaci map, rysunków i infografik, którym towarzyszą dogłębne analizy. Publikacja ma również formę interaktywnej mapy.

Atlas statystyczny UE

stopka strony