Biura Parlamentu Europejskiego (BPE)


Biura Parlamentu Europejskiego informują o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim i jego działaniach, debatach, decyzjach, w tym o inicjatywach polskich europosłów i zajmowanych przez nich stanowiskach.

Biura Parlamentu Europejskiego:

 • inicjują w Polsce debaty o integracji europejskiej, organizując i wspierając konkursy, konferencje, seminaria, lekcje o UE;
 • pomagają mediom w informowaniu o UE, w tym o Parlamencie Europejskim, zachęcają do produkcji programów radiowych i telewizyjnych czy wkładek tematycznych;
 • zapraszają dziennikarzy na sesje PE w Strasburgu czy Brukseli i na seminaria poświęcone konkretnym problemom omawianym przez PE;
 • utrzymują kontakty z innymi środowiskami opiniotwórczymi, w tym akademickimi, eksperckimi i z interesariuszami, pomagając im w uzyskiwaniu informacji i dokumentów PE i w debatach na tematy unijne. W powyższych działaniach biura współpracują z Sejmem i Senatem RP oraz innymi władzami polskimi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a także z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
  Ponadto wspierają logistycznie oficjalne delegacje Parlamentu Europejskiego przebywające
  w Polsce i w miarę możliwości również polskich europosłów w kraju, zwłaszcza tych, którzy nie
  mają biur poselskich w Warszawie; informują Parlament Europejski o sytuacji w Polsce, m.in.
  poprzez przygotowywanie codziennych przeglądów polskiej prasy.
stopka strony