Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE)


Polską sieć CDE tworzy kilkanaście ośrodków ulokowanych w bibliotekach działających przy uniwersytetach lub innych instytucjach naukowych znajdujących się w największych miastach na terenie Polski. Obecnie Centra działają w ramach sieci informacyjnej Europe Direct, ale zachowują pełną odrębność organizacyjną. 

Zadaniem sieci jest gromadzenie i udostępnianie oficjalnych publikacji UE, materiałów naukowych, książek oraz baz danych związanych z szeroko rozumianą integracją europejską. 

CDE udzielają też informacji na temat funkcjonowania UE i jej instytucji oraz odgrywają rolę ośrodków debaty na tematy związane z integracją europejską. Ich działalność jest adresowana w szczególności do społeczności akademickiej tj. studentów i środowiska naukowego.

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE)

stopka strony