Centrum SALTO: Włączenie i Różnorodność


Centrum SALTO: Włączenie i Różnorodność wspiera włączenie młodzieży o mniejszych szansach do międzynarodowych projektów. 

Centrum SALTO-YOUTH na rzecz Włączenia i Różnorodności organizuje szkolenia oraz wydaje publikacje i zasoby dt. międzynarodowej pracy z młodymi ludźmi o mniejszych szansach. Na stronie publikowane są również badania poświęcone młodzieży mierzącej się z problemami oraz dostępna jest Strategia na rzecz włączenia społecznego i różnorodności na lata 2021-2027. 

Centrum SALTO: Włączenie i Różnorodność

stopka strony