Centrum SALTO: Południowo-Wschodnia Europa


Centrum SALTO: Południowo-Wschodnia Europa promuje współpracę między krajami programu Erasmus+ a krajami partnerskimi z Półwyspu Bałkańskiego. 

Centrum wspiera udział młodych osób, pracowników młodzieżowych, organizacji pracujących z młodzieżą i innych podmiotów działających w obszarze edukacji pozaformalnej i młodzieży z krajów partnerskich z Półwyspu Bałkańskiego. Na stronie dostępne są publikacje, informacje o punktach kontaktowych oraz o możliwościach w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. 

Centrum SALTO: Południowo-Wschodnia Europa

stopka strony