Centrum SALTO: Szkolenia i Współpraca


Centrum SALTO: Szkolenia i Współpraca wspiera Komisje Europejską i Narodowe Agencje w opracowywaniu i wdrażaniu Europejskiej Strategii Szkoleniowej oraz strategii Youthpass. 

Celem Centrum jest poprawa jakości strategii i działań szkoleniowych dt. młodzieży oraz opracowywanie szkoleń, procesów i narzędzi w ramach Europejskiej Strategii Szkoleniowej, które mają podnieść kompetencje pracowników młodzieżowych oraz kadr Narodowych Agencji. 

Centrum SALTO: Szkolenia i Współpraca

stopka strony