EUronavigator -

Centrum SOLVIT Polska


SOLVIT jest bezpłatnym i nieformalnym systemem, który pośredniczy w rozwiązywaniu konkretnie zaistniałych problemów - sporów z administracją publiczną innego państwa członkowskiego UE (oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii), powstałych w związku z niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa UE. 

Pomaga zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom. Do SOLVIT można zgłaszać problemy wynikające z naruszenia prawa UE z zakresu rynku wewnętrznego; spowodowane przez administrację innego państwa członkowskiego; zawierające element transgraniczny. 

SOLVIT zajmuje się problemami z obszarów zabezpieczenia społecznego; zezwolenia na pobyt; uznawania kwalifikacji zawodowych; dostępu produktów do rynku; prawa jazdy; dostępu do rynku usług; podjęcia działalności na własny rachunek; rejestracji pojazdów silnikowych; kontroli granicznych i drogowych; podatku VAT.

SOLVIT nie może zająć się problemem, jeśli nie ma on charakteru transgranicznego; dotyczy relacji między przedsiębiorcami; dotyczy relacji konsument-przedsiębiorca lub gdy postępowanie sądowe zostało już wszczęte.

stopka strony