EKS App


Erasmus+ App, to aplikacji służąca do planowania wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+.

Erasmus+ App powstała w w ramach inicjatywy Europejska Karta Studenta (European Student Card Initiative), której celem jest upraszczanie procedur związanych z wyjazdem na wymianę w ramach programu Erasmus+ oraz promowanie międzynarodowej mobilności studentów. Erasmus+ App umożliwia m.in: przeglądanie profili uczelni biorących udział w programie Erasmus+ oraz składanie elektronicznych wniosków wyjazdowych na uczelni macierzystej. 

EKS App jest dostępna bezpłatnie w sklepie Google Play i Apple App Store.

stopka strony