Europe Goes Local


Projekt działa na rzecz rozwoju i wzmocnienia lokalnej pracy z młodzieżą. 

Celem Europe Goes Local jest wzmocnienie dialogu pomiędzy organizacjami działającymi na poziomie europejskim i na poziomie lokalnym. Sieć dostarcza również narzędzia i możliwości lokalnym interesariuszom do tworzenia i opracowywania projektów. Na stronie udostępniona jest Europejska Karta Lokalnej Pracy z Młodzieżą, która zawiera zasady, którymi powinny kierować się organizacje chcące rozpocząć pracę z młodymi osobami. 

Europe Goes Local

stopka strony