European Funding Guide


Serwis poświęcony stypendiom i innym formom wsparcia finansowego pomocnego w rozpoczęciu nauki za granicą dla studentów.

Celem organizacji European Funding Guide jest udzielanie informacjami na temat pomocy finansowej i stypendiów dostępnych dla studentów. Na stronie znajduje się ponad 12 000 tysięcy możliwości finansowania, co sprawia, że strona European Funding Guide jest największym portalem dostarczającym informacji o finansowaniu studiów w Unii Europejskiej. 

European Funding Guide

stopka strony