European Schoolnet


Portal dla szkół, na którym znaleźć można m.in. bazę projektów szkolnych, analizy dotyczące edukacji oraz szkolenia dla nauczycieli. Organizacja European Schoolent zrzesza 34 europejskie ministerstwa edukacji.

European Schoolent to organizacja non-profit zrzeszająca 34 europejskie ministerstwa edukacji. Celem programu jest wspieranie interesariuszy w transformacji procesów edukacyjnych oraz rozpowszechnianie innowacyjnych praktyk dt. nauki. Działania organizacji obejmują trzy strategiczne obszary: wspieranie szkół, rozwijanie sieci placówek zaangażowanych w wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania oraz dostarczanie danych na temat edukacji. 

Na stronie organizacji można znaleźć bazę projektów szkolnych, analizy dotyczące edukacji oraz informacje na temat organizowanych przez nią wydarzeń i warsztatów. 

European Schoolnet

stopka strony