EUronavigator -

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do korzystania z darmowych świadczeń medycznych podczas pobytu w państwach członkowskich UE lub EFTA oraz w Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem unijnym. Umożliwia korzystanie z opieki medycznej za granicą na tych samych zasadach, co osoby ubezpieczone w tym państwie. Kartę EKUZ można otrzymać bezpłatnie. 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

stopka strony