Europejska Sieć Informacji o Edukacji EURYDICE


Sieć Eurydice, pracując dla twórców polityki edukacyjnej i świata edukacji, przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji. 

Sieć składa się z 40 biur krajowych, tworzonych przez ministerstwa edukacji 37 krajów biorących udział w programie Erasmus+ i jest koordynowana oraz zarządzana przez Agencję Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. 

Polskie Biuro Eurydice funkcjonuje w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Biura Analityczno-Badawczego. Wszystkie publikacje Eurydice są dostępne na stronie internetowej.

stopka strony