Europejska Sieć Informacji o Edukacji


Europejska sieć przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji na poziomie europejskim, krajowym oraz lokalnym. 

Eurydice składa się z 40 biur krajowych, tworzonych przez ministerstwa edukacji 37 krajów biorących udział w programie Erasmus+.

Celem działania sieci jest wymiana informacji o systemach edukacyjnych państw UE: ich strukturach, sposobach zarządzania, zasadach funkcjonowania, a także dynamice przemian i kierunkach reform. Gromadzenie i wymiana informacji mają ułatwiać proces podejmowania decyzji i tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie krajowym i europejskim

Europejska Sieć Informacji o Edukacji

stopka strony