Europejska Sieć Konkurencji


Europejska Sieć Konkurencji jest forum pomiędzy krajowymi organami antymonopolowymi a komisją Europejską. Sieć służy wdrażaniu europejskiego prawa konkurencji w wymiarze strukturalnym.

Celem Europejskiej Sieci Konkurencji (ESN) jest wzajemne informowanie się o nowych sprawach i planowanych postanowieniach egzekucyjnych, koordynowanie i pomoc w dochodzeniach oraz wymiana informacji. ESN dąży do stworzenia skutecznych ram prawnych, które będą przestrzegane przez przedsiębiorstwa na europejskim rynku. 

Europejska Sieć Konkurencji

stopka strony