EUronavigator -

Europejska Sieć Konkurencji (ECN)


Współpraca pomiędzy krajowymi organami antymonopolowymi a komisją Europejską służąca wdrażaniu europejskiego prawa konkurencji w wymiarze strukturalnym przyjęła formę Europejskiej sieci konkurencji (ECN).

ECN liczy dwudziestu ośmiu członków. W jej skład wchodzi komisja Europejska jako unijny organ ochrony konkurencji oraz krajowe organy antymonopolowe dwudziestu siedmiu krajów członkowskich UE, mające kompetencję do stosowania zarówno krajowego, jak i unijnego prawa konkurencji. Członkostwo w sieci zorganizowane jest na zasadzie równorzędnej reprezentacji krajowej.

Administracyjnym organem ochrony konkurencji dysponującym zarówno kompetencjami dochodzeniowymi, jak i decyzyjnymi jest w polsce prezes urzędu ochrony konkurencji i konsumentów.

stopka strony