Europejska Sieć Migracyjna (ESM)


Rolą Europejskiej Sieci Migracyjnej jest zaspokojenie zapotrzebowania instytucji Unii oraz organów i instytucji państw członkowskich na aktualne, obiektywne, wiarygodne i porównywalne informacje w zakresie migracji i azylu. 

Przygotowywane analizy mają stanowić swoisty punkt wyjścia dla decydentów kształtujących politykę na poziomie krajowym i europejskim. Dostarczane informacje mają również m.in. wspomagać praktyków, stanowić źródło wiedzy dla badaczy, a także przyczyniać się do lepszego zrozumienia zagadnień migracyjnych przez ogół społeczeństwa. ESM tworzy też sieć kontaktów obejmującą szerokie spektrum organizacji i osób zajmujących się migracją i azylem. W Polsce tego typu działalność prowadzona jest w ramach Krajowej Sieci Migracyjnej.

Europejska Sieć Migracyjna (ESM)

stopka strony